man. jul 15th, 2024
person holding pencil near laptop computer

Skat er et emne, der optager mange danskere. Det er ikke kun fordi, at skat er noget, som vi alle skal betale, men også fordi, at skat er et område, der er fyldt med regler, love, fradrag og muligheder. Skat er med andre ord både komplekst og vigtigt.

Derfor kan det være en god idé at søge professionel hjælp, hvis du vil sikre dig, at du betaler den rigtige skat, og at du udnytter de skattefordele, som du har krav på. Hos RéVision+ har vi et team af erfarne og dygtige skatterådgivere, som kan hjælpe dig med at optimere din skattesituation og spare penge.

I dette gæsteblogindlæg vil vi fortælle dig lidt mere om, hvad vi kan tilbyde af skatterådgivning, og hvilke situationer, hvor det kan være særligt relevant at kontakte os.

Hvem kan have brug for skatterådgivning?

Skatterådgivning er ikke kun for store virksomheder eller velhavende personer. Faktisk kan de fleste have gavn af at få et tjek af deres skattemæssige forhold, uanset om de er lønmodtagere, selvstændige, pensionister eller andet.

Skat er nemlig et område, der konstant ændrer sig, både i forhold til lovgivningen, domspraksis og din personlige situation. Derfor kan det være svært at holde styr på, hvad der gælder for dig, og hvordan du bedst kan planlægge din skat.

Vi har erfaring med at rådgive alle typer af kunder, og vi kan tilpasse vores rådgivning til dine behov og ønsker. Vi kan både hjælpe dig med at løse konkrete skatteproblemer, f.eks. hvis du har fået et brev fra SKAT, eller med at foretage en generel analyse af din skattesituation, f.eks. hvis du vil vide, om du betaler for meget skat.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Vores skatterådgivning dækker over et bredt spektrum af emner, og vi har specialiseret os i forskellige områder af skatteretten. Her er nogle eksempler på, hvad vi kan hjælpe dig med:

Skatterådgivning til virksomheder

Virksomheder står ofte over for skattemæssige udfordringer, som kan have stor betydning for deres økonomi og strategi. Vi kan hjælpe dig med at håndtere disse udfordringer og finde de bedste løsninger inden for lovens rammer. Vi kan blandt andet hjælpe dig med:

 • Skatteplanlægning af påtænkte dispositioner som køb eller salg af virksomhed, samt omstruktureringer som fusion, spaltning, tilførsel af aktiver, aktieombytning og virksomhedsomdannelse – dvs. planlægning med henblik på at nedbringe skattebetalingen mest mulig indenfor skattelovenes rammer
 • Interne afregningspriser i koncerner – Transfer Pricing
 • Selskabsbeskatning, herunder udbyttebeskatning, rentefradragsbegrænsning, underskudsfremførsel, reglerne om cfc-beskatning, exit-beskatning, hybridregler, dobbeltbeskatningsoverenskomster og andre internationale skatteregler
 • Moms og afgifter, herunder momsfritagelse, momspligt, momskompensation, import- og eksportmoms, punktafgifter, told og andre forbrugsafgifter
 • Kapitalindkomstbeskatning, herunder beskatning af aktier, obligationer, investeringsforeninger, kapitalandele, gældsbreve, finansielle kontrakter, valutakursgevinster og -tab, renteindtægter og -udgifter, kursgevinster og -tab, fradrag for tab på fordringer, grænseoverskridende rentebetalinger og andre typer af kapitalindkomst

Skatterådgivning til personer

Personer har også brug for skatterådgivning, både i forhold til deres privatøkonomi og deres erhvervsaktiviteter. Vi kan hjælpe dig med at få overblik over din skattesituation og rådgive dig om, hvordan du kan spare skat på en lovlig måde. Vi kan blandt andet hjælpe dig med:

 • Personlig indkomstbeskatning, herunder fradrag for faglige kontingenter, befordringsudgifter, arbejdsredskaber, efteruddannelse, erhvervsmæssige rejseudgifter, boligudgifter, renteudgifter, tab på fordringer, gave- og arveafgift, børnebidrag, grøn check, skattefri kørselsgodtgørelse, fri bil / firmabil, personalegoder, pensionsopsparing, særlige fradrag for kunstnere, forskere, elitesportsfolk og andre grupper af personer
 • Skatteoptimering for personligt erhvervsdrivende eller interessentskaber ved brug af virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen
 • Skatteplanlægning ved forberedelse af generationsskifte
 • Køb og salg af aktier og øvrige værdipapirer
 • Skattemæssige konsekvenser af flytning til eller fra Danmark, herunder reglerne om lempelse efter ligningslovens § 33 A, exit-beskatning, dobbeltbeskatningsoverenskomster og andre internationale skatteregler
 • Selvangivelse, årsopgørelse, forskudsopgørelse, restskat, skatteberegning og andre skatteformaliteter

Hvordan får du et tilbud på skatterådgivning?

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvad vi kan tilbyde af skatterådgivning, og hvad det vil koste, er du velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud. Vi har en fast timepris, som afhænger af opgavens art og omfang, samt af hvilken skatterådgiver, der skal udføre den.

Vi bestræber os på at give dig et realistisk overslag over, hvor lang tid opgaven vil tage, og hvad den samlede pris vil blive. Vi holder dig også løbende orienteret om, hvordan arbejdet skrider frem, og om der er behov for at justere tids- eller prisrammen.

Vi tilbyder skatterådgivning fra statsautoriserede revisorer samt fra skatterådgivere, som har specialiseret sig i hvert deres område af skatteretten. Vores partner og skatteekspert, Erik Delmer, har blandt andet været brugt i DR-nyhederne som uvildig fagmand.

Vi har fuld forståelse for, at vores kunder betaler os for en rådgivning, der nedsætter deres skattebetaling mest muligt. Vores skatteeksperter sætter derfor stor ære i at være opdaterede med den nyeste retspraksis og i at udtænke kreative løsninger inden for lovens rammer.

Det understreges dog, at vi ikke rådgiver om skattesnyd eller om skatteunddragelse. Der findes altid gråzoner i skatteretten, og i disse tilfælde anbefaler vi altid vores kunder at indhente et bindende svar fra SKAT, for at afklare, hvad SKAT mener, en påtænkt disposition har af skattemæssige konsekvenser.

Dette bindende svar binder herefter SKAT, som dermed ikke kan ændre holdning i op til fem år. Vi tilbyder naturligvis også hjælp til at indhente bindende svar fra SKAT.

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at spare skat, er du velkommen til at kontakte os på telefon +45 88 44 77 00 eller via vores hjemmeside www.revision-plus.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.